Velkommen til Traktorbygdas nettsamfunn. Her vil vi legge til rette for en bred debatt innenfor Traktor, motor og teknikk og vi setter pris på friske meningsutvekslinger og standpunkt.

Traktorbygda skal ha stor takhøyde, men for at debattene skal være interessante og utbytterike for alle er viktig at du som bruker forholder deg til - og akseptere – våre retningslinjer.

Vi setter stor pris på om du opererer under eget navn, legger inn et bilde og skriver litt om deg selv i profilen din. Det øker nytteverdien av et forum betraktelig.

Vi anmoder om at du for øvrig bruker sunn fornuft og forsøker å uttrykke deg så ryddig som mulig. Følg disse levereglene, så gjør du Traktorbygda til et bedre sted for alle!

1. Du skal behandler alle debattanter med respekt. Også de som er uenige med deg. Det er ikke tillatt å trakassere meddebattanter. Diskuter sak, ikke person!
Trakassering fører til umiddelbar utvisning.

2. Hjelp dem som trenger hjelp. Kanskje du selv får hjelp når du måtte ha behov for det.

3. Du er personlig ansvarlig for innholdet i debattinnleggene du publiserer og privatmeldinger som sendes til andre brukere, og vil holde Traktorbygda skadesløs for ethvert eventuelt krav fra tredjeperson som følge av dine debattinnlegg og meldinger.

4. Du kan ikke skrive, laste opp, linke til, embedde eller på annen måte publisere noe som kan medføre straffeansvar, er ærekrenkende, rasistisk, truende, obskønt, pornografisk eller på annen måte er i strid med norsk lov.

5. Du forplikter deg til å følge norske opphavsrettsregler. Du kan ikke kopiere artikler eller annet rettighetsbeskyttet materiale som er publisert i andre medier uten tillatelse fra rettighetshaveren. Du kan imidlertid sitere korte utdrag, men da med tydelig referanse til hvor innholdet har vært publisert og hvem som står som forfatter/komponist.

6. Du forplikter deg til ikke å krenke privatlivets fred. Hverken i debattinnlegg eller via privatmelding. Du skal ikke drive med gjentatte postinger av samme innlegg, såkalt "spamming", forsøke å avspore debatten, eller ødelegge debatten på annet vis. Hold en saklig tone i dine innlegg.

7. Traktorbygda forbeholder seg retten til på et hvilket som helst tidspunkt å redigere eller trekke tilbake innlegg vi mener er i strid med våre grunnregler. Videre forbeholder vi oss retten til, uten forvarsel, å nekte brukere vi mener ikke overholder grunnreglene, adgang til å poste nye innlegg i diskusjonsforumene. Utestengelse fra tjenesten på grunn av regelbrudd fører til utestengelse fra alle lesertjenester på Tun Media. Vi forbeholder oss også retten til å fjerne innlegg som ikke holder seg til temaet i den debattgruppen det er postet i.

8. Traktorbygda tillater ikke innlegg som er trakasserende, bevisst sprer usannheter eller som på annen måte vil oppfattes som upassende. Søk å vise respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, hudfarge, etniske opprinnelse, nasjonalitet og livssyn. Debatten blir bedre uten nedsettende kommentarer om andre.

9. Gjennom dine debattinnlegg overfører du til Traktorbygda en evigvarende og eksklusiv rett til uten godtgjørelse å bruke samt redigere ditt debattinnlegg i et hvilket som helst medium Tun Media AS måtte velge å publisere det i.

10. Vær rask med å tipse via linken "Melde om et problem" nederst på siden dersom du ser et innlegg som du mener ikke skulle vært publisert i våre diskusjonsgrupper.

Visninger: 399

Svar på dette

Svar til denne diskusjonen

Synes virkelig at "kjøreregler" er på sin plass i dette forumet! De fleste spørsmål som stilles er av seriøs art, men enkelte ting har ikke noe her å gjøre. Håper framover at reglene blir fulgt på beste måte for oss brukere av traktorbygda...........
Absolutt på tide....Regler er bra!....Enda bedre hvis alle følger dem....
Terje Dahl detta va på tide ja :) Ha vore vill vesten her fram til nå den 17 april! Kansje du skule sende på innboksen til alle så ein får de me seg alle innpå her!
nice :D
bra regler!
Kan punkt ni utdypes litt?
bra med regler !!!!!!!!!!......
I alle traktorforum jeg har svinset innom pågår det som kalles "the colour-war", eller på godt Norsk: Fargekrigen.
Merkepatriotisme vil vi ha så lenge det finnes 2 merker å velge mellom. Dette vises vel her inne best gjennom til dels "pubertale" bemerkninger, men jeg har også en sterk mistanke om at denne patriotismen har de fått inn med "morsmjølka", da gårdbrukere generelt sett alltid har vært merkepatrioter enten grunnet egen overbevisning eller mer fornuftige hensyn som f.eks tilgang og kvalitet på service på "sitt" merke i den regionen de bor.

Det brukes her inne til dels store ord som f.eks "forbanna drit" o.l, men jeg tror vel at disse utbruddene ikke er så alvorlig ment, og heller ikke ment som mobbing, som de kan bli tolket av oss litt eldre, men er heller et synlig tegn på at de yngre har en noe røffere måte å uttrykke seg på.

Så da er min mening at vi er tilbake til å fokusere mer på hvordan man bør, og hvordan det forventes/forlanges at man uttrykker seg på forumet, mer enn å fokusere på det som for enkelte kan se ut som mobbing.

Men når du trekker fram Nettby, så vil jeg påstå at traktorbygda har laaaaangt igjen før den synker så dypt som Nettby, for den "byen" er jeg overbevist om at den kan knekke brukere som ikke er hardhudede nok.
Slik som at Volvo er som en bleie ... alltid bak og full av dritt?? hehehe
Veldig bra at det kjem regler:)

Hvorfor ikke bruke fullt navn?
Skal ikke påstå at noen er flaue over navnet sitt, men hvorfor har ikke helst alle sine meningers mot og skriver under fullt navn? Synes selv dette skulle være kjøreregel på forumet. Eller kanskje ha kallenavn med fullt navn under?

Vásárolni Az eredeti és a hamis #jogosítvány, ((fernando22clinton@gmail.com)),  #útlevél,személyi igazolvány vízum, születésianyakönyvikivonat, #iskolaioklevelek, házasságianyakönyvikivonatésszámosmásdokumentumot.

WhatsApp............. +23773767260
Skype……………….. alldocuments

    Jelentkezésvalósnyilvántartásútlevél, vízum, jogosítvány, személyiigazolvány, házasságibizonyítványok, diplomák, stbeladó. Útlevél, állampolgárság, személyiigazolvány, jogosítvány, oklevelek, bizonyítványok, oklevelekszolgáltatás. Turisztikaiésüzletivízumelérhetőszolgáltatásoklakói mind az 50 állambanésmindennemzetiségvilágszerte. VagyunkegyedigyártóiHiteles High Quality útlevelek, a Real Valódi Data Base bejegyzettésnemútlevelekésmásunióspolgárságdokumentumokat. TudjukgarantálniÖnnekegyújidentitáskezdveegytisztaúj, eredetiszületésianyakönyvikivonat, személyiigazolvány, jogosítvány, útlevél, társadalombiztosításikártya SSN, hitelfájlokat, és a hitelkártyák, iskolaiokleveleket, iskolaifokmindeztegyteljesenújnevetadottki, ésbejegyezve a kormányadatbázis-rendszer. Azáltalunkhasználtmagasszínvonalúeszközökésanyagokelőállításáhozhiteleséshamisítottokmányok. Minden titkosfunkciókvalódiútlevelekgondosanduplikált a mi bejegyzettésnembejegyzettdokumentumokat. Mivagyunkazegyedülállógyártóminőségihamisés a Real dokumentumokat. Miazajánlatcsakeredetijóminőségűbejegyzettésnembejegyzettútlevelek, vezetőülésengedélyek, személyiigazolványok, bélyegek, Visa, iskolaioklevelekésegyébtermékekszámosolyanországok, mint: EgyesültÁllamok, Ausztrália, Belgium, Brazília, Kanada, Olaszország, Finnország, Franciaország, Németország, Izrael, Mexikó, Hollandia, Dél-Afrika, Spanyolország, EgyesültKirályság, stb

KAPCSOLAT TÁMOGATÓINK

Vegyefelvelünk a >>>>>>>>>>>>>>>>>>fernando22clinton@gmail.com

Általánostámogatás>>>>>>>>>>>>>>>>fernando22clinton@gmail.com
WhatsApp............. +23773767260

Skype……………….. alldocumentsElrendelhetibármely UNIVERSAL Dokumentumok A Need

•# útlevelek
• Azigazolvány
• Társadalombiztosításikártya
• jogosítványok
•# Kanadakártyák
• EgyesültÁllamokkártyák
• diákigazolványok
• International kártyák
•# Egyénikártyák
• Elfogadástanúsítványok
• A keresztségtanúsítványok
• születésianyakönyvikivonat
• #halottibizonyítványok
• Válástanúsítványok
• házasságianyakönyvikivonatok
• Egyeditanúsítványok
•# High School diplomák
• G.E.D. Oklevelek
• Főoldaliskolaioklevelek

• főiskolaivégzettséggel
• egyetemidiplomák
• Trade Skill tanúsítások
• érvényesítése SSN száma
• amerikaizöldkártya
• Hamisdollár / euró
• Spy Termékek
• Voice Changer
• lehallgatókészülékek
• Láthatatlantinta
• DMV Record közlése
• Háttérellenörzés
• VizsgáljaBárki


KAPCSOLAT TÁMOGATÓINK

Vegyefelvelünk a >>>>>>>>>>>>>>>>>>fernando22clinton@gmail.com

Általánostámogatás>>>>>>>>>>>>>>>>fernando22clinton@gmail.com

WhatsApp............. +23773767260

Skype……………….. alldocuments

A regisztráltésnemregisztráltútlevélmindenországban. Vízum, hogybiometrikusútlevelet, fok, jogosítvány, személyiigazolvány. Szakképesítéstigazolóbizonyítványok M GCSE, A-szintet, a High School Diploma tanúsítványok, GMAT, MCAT, és LSAT vizsgálatitanúsítványok, Újszerűszületési, házassági, halottianyakönyvikivonatokatÚjdonságÚtlevélésÚjidentitáscsomagok, sokszorosításra, a Real diplomák / oklevelek a legtöbbfelsőfokúintézményeivilágszerte (mártöbb mint 3000 sablonok file) mindenúgynézki, 100% -ban azonosazeredetivel. Egyéninyomtatás (ha mégnincs a sablonfájl - egyszerűenírjonnekünkegypéldányt, éstudjuk, hogybármilyenmódosítást / módosításokat, mint egy a irányokat) .second, polgárság, identitás, azonosítás, dokumentumok, diplomáciai, nemzetiség, hogyan, hol, hogyszerezze be, vásárolni, vásárlás, hogyépítegyútlevél, személyibrit, Honduras, EgyesültKirályság, USA, Kanadaminket, kanadai, külföldi, vízum, svájci, kártya, IDS, a dokumentum

Vásárolniigazi DOKUMENTUMOK

ismerőseinkközé ex magánnyomozók, konzulátusok, magasrangúkormányzatiszemélyzetiéstapasztalttapasztaltszakemberek, mi szilárdkapcsolatokatmagasabbszemélyiazonmindentájánvalósnyilvántartásokmányokésútlevélváltozásezekbenazországokban, akikkapcsolódnakazútlevélhivatalezenországokmindegyikébenéssegítségével a kapcsolat, mindenügyfelünknekigényessemmilyenállampolgárságotdokumentumvagyútlevélbármelyország 100% biztos, valamintgarantáltkézhezvételétőlnagyonjóminőségűigaziigaziregisztráltdokumentumokat, amitnemlehetazonosítanihamis !! Nem is egyszakértőiegyénihivatalosvagy a gépvalaha is diktálják a dokumentumhamis, mivelazeredetinemkülönbözik a Real kormánykiadott! Minden valódivalódiadatbázisRegisztráltállampolgárságotdokumentumokatmég a személyesadatoknyilvántartásbavettadatbázisrendszerés a 100% -osgéppelolvasható. Nyugodtan, hogy a továbbirészletestájékoztatástszolgáltatásainkról. Őszinténremélem, hogymegtalálja a módját, hogyegyütt van. Ha bármelyikezek a termékekérdeklik, kérembátranforduljonhozzánk. Adunk a legjobbáratutánbefogadásátkövetően a részletesvizsgálatot.

 

 

 

 

RSS

© 2019   Created by Tungutta.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår