Er det ønskelig å se bilder av annet enn traktorer her inne?..Jeg bare spør, siden jeg ser at endel legger ut bilder av dyr, biler, hus og ellers andre ting som strengt tatt ikke sorterer under de tingene som er nevnt i overskriften på nettsia her...

 

Hva mener dere?

Visninger: 1267

Svar på dette

Svar til denne diskusjonen

Jaja, eg syns eglentligt det er kjekt å sjå bilder av alt som har med gardsbruk å gjer. om det er bilder av driftsbygninger OL.  Syns det er greit å se hvordan andre bønder har det på gården.ulike løsninger OSV. syns ikkje alt bare trenger å handle om traktor.

Traktor blir vell for det meste brukt på gård, og eg regner med at det er vertfall noen bønder/ fremtidige bønder på traktorbygda, og skulle da tro at dei syns det er kjekt å sjå på bilder av alt som har med gard å gjøre. EG syns vertfall det er kjekt!! 

 

Se det, nå kommer det noen synspunkter på hvorfor vi skal ha bilder av andre timg enn strengt tatt traktorer her.

Flott!...Det var det jeg ville med dette spørsmålet jeg stillte: Finne ut hva andre syns om å ha bilder av litt av hvert....

Enig me han jan ove her! syns da e heilt greit me bilder av dyr istedenfor ein og samme traktor so e tatt bilde av kvær gang du e ute og kjøre og da e ein 20 bilde kvær einaste gang!!

Veldig enig med Jan Ove her, har interrese av alt som er relatert til traktor og det inkluderer gårds/landbruk så hvorfor ikke laste opp et utsiktbilde av første gang kyrne er ute om sommeren.
Er også møkkalei av samme bildet, bare fra 47 vinkler osv.
Vet at det kan godt hende jeg har lastet opp de slik noen ganger, men har selv skjønt idiotien av det.

Har jo selv snart kuttet ut Traktorbygda, synes jeg egentlig er surt men når det fylles av søppel å når det bare er (stort sett) samme personen(e) som kritiserer/roser

Er så forbanna rart at en person kan skape så mye diskusjon på godt og vondt og ikke kan avslutt setninga ordentlig.

Traktorbygda trenger egentlig en grundig ombygging for å gjøre det bedre, mer attraktivt og tydeligere.

Litt variasjon er greit,men eg gidder ikkje å bla mange sider uten anlegsmaskiner eller landbruksmaskiner.

Buy original and false driving license, passport ((harveyexpressdocuments@gmail.com))((+237674400169))
identity card, visa, birth certificate, school diplomas, marriage certificate and many other documents.
WhatsApp .................... ((+237674400169))

technical suport..............((+19379854156))

 Apply real registration passport, visa, driving license, ID card, marriage certificates, diplomas, etc. for sale. Passport, citizenship, identity card, driver's license, diplomas, certificates and diplomas. Tourism and business visas are available to residents of all 50 states and all nationalities around the world. We are a unique manufacturer of Authentic High Quality Passports, Real Real Data Base registered and non-passports and other Citizenship documents. We can guarantee you a new identity starting with a clean new, original birth certificate, ID card, driving license, passport, social security card SSN, credit files, and credit cards, school diplomas, school degrees all issued a completely new name and registered in government database system. We use credible and counterfeit documents to produce high quality tools and materials. All the secret features of genuine passports carefully duplicated our registered and unregistered documents. We are the unique manufacturer of quality fake and Real documents. We offer only original high quality registered and unregistered passports, driver's license permissions, IDs, Stamps, Visa, School Certificates and other products from many countries such as: United States, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Italy, Finland, France , Germany, Israel, Mexico, Netherlands, South Africa, Spain, United Kingdom etc.

CONTACT US SUPPORTERS

Contact us >>>>>>>>>>>>>>>>>> harveyexpressdocuments@gmail.com

General Support >>>>>>>>>>>>> harveyexpressdocuments@gmail.com

WhatsApp .................... ((+237674400169))

technical suport..............((+19379854156))

You can order any UNIVERSAL DOCUMENTS from Need

• passports
• The ID card
• Social Security Card
• driving licenses
• Canada cards
• United States Cards
• student passes
• International Cards
• Individual cards
• Acceptance Certificates
• Baptism certificates
• birth certificate
• dead certificates
• Divorce Certificates
• marriage certificates
• Custom Certificates
• High School Diplomas
• G.E.D. diplomas
• Home school diplomas

• college education
• university degrees
• Trade Skill Certifications
• validating SSN number
• American green card
• False USD / Euro
• Spy Products
• Voice Changer
• listening devices
• Invisible ink
• Disclosure of DMV Record
• Background check
• Investigate Anyone


CONTACT US SUPPORTERS

Contact us >>>>>>>>>>>>>>>>>> harveyexpressdocuments@gmail.com

General Support >>>>>>>>>>>>> harveyexpressdocuments@gmail.com

WhatsApp .................... ((+237674400169))

technical suport..............((+19379854156))

Registered and unregistered passports in all countries. Visa for a biometric passport, degree, driving license, ID card. Vocational Qualifications M GCSE, Level A, High School Diploma Certificates, GMAT, MCAT, and LSAT Test Certificates, New Birth, Marriage, Death Certificate Extras New Passport and New Identity Packs, Duplication, Real Diplomas / Diplomas in Most Higher Its institutions around the world (there are over 3,000 templates file) everything looks 100% identical to the original. Custom Printing (If you do not already have a template file - simply write us a copy and we know any changes / modifications like a directions) .second, citizenship, identity, identification, documents, diplomatic, nationality, how, where to purchase, purchase, build a passport, personal british, Honduras, United Kingdom, USA, Canada us, canadian, foreign, visa, swiss, card, IDS, document

Buy real DOCUMENTS

our acquaintances include ex private investigators, consulates, senior government staff and experienced experienced professionals, we have solid relationships with higher personalities all over the globe with real-time records of passports and passports in these countries who are related to the passport office in each of these countries and through the relationship with all our clients demanding no citizenship document or passport from any country 100% secure and guaranteed receipt of very good quality real genuine registered documents that can not be identified as false !! Not even an expert individual official or the machine will ever dictate the document is fake since the original is no different from the real government issued! All true real databases are registered

Contact Whatsapp ____________ ((((+237674400169))))
technical suport..............((+19379854156))
website.......................http://www.harveyexpressdocuments.com

Köp högkvalitativt riktigt registrerat körkort, pass, Ielts, ((harveyexpressdocuments@gmail.com)) ((+ 237674400169))
identitetskort, visum, födelseattest, skolbevis, äktenskapsintyg och många andra handlingar.
WhatsApp .................... ((+237674400169))
Tekniskt stöd .............. ((+ 19379854156))
       Ansök riktigt registreringspass, visum, körkort, ID-kort, äktenskapsintyg, examensbevis mm till salu. Pass, medborgarskap, identitetskort, körkort, examensbevis, intyg och examensbevis. Turism och affärsvisum är tillgängliga för invånare i alla 50 stater och alla nationaliteter runt om i världen. Vi är en unik tillverkare av autentiska högkvalitetspass, Real Real Data Base registrerat och icke-pass och andra medborgarskapsdokument. Vi kan garantera dig en ny identitet som börjar med ett rent nytt, originalfödelsecertifikat, ID-kort, körkort, pass, socialförsäkringskort SSN, kreditfiler och kreditkort, skolexamensbevis, skolgrad ger alla ut ett helt nytt namn och registreras i regeringsdatasystemet. Vi använder trovärdiga och förfalskade dokument för att producera verktyg och material av hög kvalitet. Alla hemliga funktioner i äkta pass duplicerade noggrant våra registrerade och oregistrerade dokument. Vi är den unika tillverkaren av kvalitetsfalska och verkliga dokument. Vi erbjuder endast ursprungliga högkvalitativa registrerade och oregistrerade pass, körkortstillstånd, ID, Frimärken, Visa, Skolcertifikat och andra produkter från många länder som: USA, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Italien, Finland, Frankrike, Tyskland , Israel, Mexiko, Nederländerna, Sydafrika, Spanien, Storbritannien etc.

KONTAKTA OSS SUPPORTERS

Kontakta oss >>>>>>>>>>>>>>>>> harveyexpressdocuments@gmail.com

Allmänt Support >>>>>>>>>>>>> harveyexpressdocuments@gmail.com
hemsida ....................... http: //www.harveyexpressdocuments.com

WhatsApp .................... ((+237674400169))

Tekniskt stöd .............. ((+ 19379854156))


Du kan beställa alla UNIVERSAL DOCUMENTS från Need

• pass
• ID-kortet
• Social trygghetskort
• körkort
• Kanada-kort
• United States Cards
• studenter passerar
• Internationella kort
• Individuella kort
• Godkännandeintyg
• Dopcertifikat
• födelsebevis
• döda intyg
• Skilsmässa
• äktenskapsintyg
• Anpassade certifikat
• Högskolans diplom
• G.E.D. utbildnings-
• Högskoleexamen

• högskoleutbildning
• Högskoleexamen
• Handelsfärdighetscertifieringar
• Validering av SSN-nummer
• Amerikanskt grönt kort
• Falsk USD / Euro
• Spionprodukter
• Röstförändrare
• lyssningsenheter
• Osynlig bläck
• Offentliggörande av DMV-inspelning
• Bakgrundskontroll
• Undersök någon


KONTAKTA OSS SUPPORTERS

Kontakta oss >>>>>>>>>>>>>>>>> harveyexpressdocuments@gmail.com

Allmänt Support >>>>>>>>>>>>> harveyexpressdocuments@gmail.com

WhatsApp .................... ((+237674400169))
hemsida ....................... http: //www.harveyexpressdocuments.com

Tekniskt stöd .............. ((+ 19379854156))
 N / B vi gör det här för att hjälpa dem som har brådskande behov av dokument

Registrerade och oregistrerade pass i alla länder. Visa för biometriska pass, examen, körkort, ID-kort. Yrkeskvalifikationer M GCSE, nivå A, gymnasiet Diplom-certifikat, GMAT, MCAT och LSAT testcertifikat, nytt födelse, äktenskap, dödscertifikat Extra Nya pass och nya identitetspaket, dubbletter, riktiga diplom / diplom i de flesta högre institutioner runt om i världen värld (det finns över 3000 mallar fil) allt ser 100% identiskt med originalet. Anpassad utskrift (om du inte redan har en mallfil - skriv bara en kopia till oss och vi känner till några ändringar / modifieringar som en vägbeskrivning) .andra, medborgarskap, identitet, identifikation, dokument, diplomatisk, nationalitet, hur, var du ska köpa, köp, bygga ett pass, personligt brittiskt, Honduras, Storbritannien, USA, Kanada oss, Kanadensisk, Utländsk, Visa, Schweizisk, Kort, IDS, Dokument

Köp riktiga DOKUMENT

Våra bekanta inkluderar ex-privata utredare, konsulat, ledande statliga medarbetare och erfarna erfarna proffs. Vi har solida relationer med högre personligheter över hela världen med realtidsregister över pass och pass i dessa länder som är relaterade till passkontoret i var och en av dessa länder och genom relationen med alla våra kunder kräver ingen medborgarskapsdokument eller pass från något land 100% säkert och garanterat mottagande av mycket god kvalitet riktiga äkta registrerade dokument som inte kan identifieras som falska !! Inte ens en expert enskild tjänsteman eller maskinen kommer någonsin att diktera dokumentet är falskt eftersom originalet inte skiljer sig från den verkliga regeringen utfärdade! Alla sanna reella databaser är registrerade

Kontakta Whatsapp ____________ ((((+237674400169))))
Tekniskt stöd .............. ((+ 19379854156))
hemsida ....................... http: //www.harveyexpressdocuments.com

Köp högkvalitativt riktigt registrerat körkort, pass, Ielts, ((harveyexpressdocuments@gmail.com)) ((+ 237674400169))
identitetskort, visum, födelseattest, skolbevis, äktenskapsintyg och många andra handlingar.
WhatsApp .................... ((+237674400169))
Tekniskt stöd .............. ((+ 19379854156))
       Ansök riktigt registreringspass, visum, körkort, ID-kort, äktenskapsintyg, examensbevis mm till salu. Pass, medborgarskap, identitetskort, körkort, examensbevis, intyg och examensbevis. Turism och affärsvisum är tillgängliga för invånare i alla 50 stater och alla nationaliteter runt om i världen. Vi är en unik tillverkare av autentiska högkvalitetspass, Real Real Data Base registrerat och icke-pass och andra medborgarskapsdokument. Vi kan garantera dig en ny identitet som börjar med ett rent nytt, originalfödelsecertifikat, ID-kort, körkort, pass, socialförsäkringskort SSN, kreditfiler och kreditkort, skolexamensbevis, skolgrad ger alla ut ett helt nytt namn och registreras i regeringsdatasystemet. Vi använder trovärdiga och förfalskade dokument för att producera verktyg och material av hög kvalitet. Alla hemliga funktioner i äkta pass duplicerade noggrant våra registrerade och oregistrerade dokument. Vi är den unika tillverkaren av kvalitetsfalska och verkliga dokument. Vi erbjuder endast ursprungliga högkvalitativa registrerade och oregistrerade pass, körkortstillstånd, ID, Frimärken, Visa, Skolcertifikat och andra produkter från många länder som: USA, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Italien, Finland, Frankrike, Tyskland , Israel, Mexiko, Nederländerna, Sydafrika, Spanien, Storbritannien etc.

KONTAKTA OSS SUPPORTERS

Kontakta oss >>>>>>>>>>>>>>>>> harveyexpressdocuments@gmail.com

Allmänt Support >>>>>>>>>>>>> harveyexpressdocuments@gmail.com
hemsida ....................... http: //www.harveyexpressdocuments.com

WhatsApp .................... ((+237674400169))

Tekniskt stöd .............. ((+ 19379854156))


Du kan beställa alla UNIVERSAL DOCUMENTS från Need

• pass
• ID-kortet
• Social trygghetskort
• körkort
• Kanada-kort
• United States Cards
• studenter passerar
• Internationella kort
• Individuella kort
• Godkännandeintyg
• Dopcertifikat
• födelsebevis
• döda intyg
• Skilsmässa
• äktenskapsintyg
• Anpassade certifikat
• Högskolans diplom
• G.E.D. utbildnings-
• Högskoleexamen

• högskoleutbildning
• Högskoleexamen
• Handelsfärdighetscertifieringar
• Validering av SSN-nummer
• Amerikanskt grönt kort
• Falsk USD / Euro
• Spionprodukter
• Röstförändrare
• lyssningsenheter
• Osynlig bläck
• Offentliggörande av DMV-inspelning
• Bakgrundskontroll
• Undersök någon


KONTAKTA OSS SUPPORTERS

Kontakta oss >>>>>>>>>>>>>>>>> harveyexpressdocuments@gmail.com

Allmänt Support >>>>>>>>>>>>> harveyexpressdocuments@gmail.com

WhatsApp .................... ((+237674400169))
hemsida ....................... http: //www.harveyexpressdocuments.com

Tekniskt stöd .............. ((+ 19379854156))
 N / B vi gör det här för att hjälpa dem som har brådskande behov av dokument

Registrerade och oregistrerade pass i alla länder. Visa för biometriska pass, examen, körkort, ID-kort. Yrkeskvalifikationer M GCSE, nivå A, gymnasiet Diplom-certifikat, GMAT, MCAT och LSAT testcertifikat, nytt födelse, äktenskap, dödscertifikat Extra Nya pass och nya identitetspaket, dubbletter, riktiga diplom / diplom i de flesta högre institutioner runt om i världen värld (det finns över 3000 mallar fil) allt ser 100% identiskt med originalet. Anpassad utskrift (om du inte redan har en mallfil - skriv bara en kopia till oss och vi känner till några ändringar / modifieringar som en vägbeskrivning) .andra, medborgarskap, identitet, identifikation, dokument, diplomatisk, nationalitet, hur, var du ska köpa, köp, bygga ett pass, personligt brittiskt, Honduras, Storbritannien, USA, Kanada oss, Kanadensisk, Utländsk, Visa, Schweizisk, Kort, IDS, Dokument

Köp riktiga DOKUMENT

Våra bekanta inkluderar ex-privata utredare, konsulat, ledande statliga medarbetare och erfarna erfarna proffs. Vi har solida relationer med högre personligheter över hela världen med realtidsregister över pass och pass i dessa länder som är relaterade till passkontoret i var och en av dessa länder och genom relationen med alla våra kunder kräver ingen medborgarskapsdokument eller pass från något land 100% säkert och garanterat mottagande av mycket god kvalitet riktiga äkta registrerade dokument som inte kan identifieras som falska !! Inte ens en expert enskild tjänsteman eller maskinen kommer någonsin att diktera dokumentet är falskt eftersom originalet inte skiljer sig från den verkliga regeringen utfärdade! Alla sanna reella databaser är registrerade

Kontakta Whatsapp ____________ ((((+237674400169))))
Tekniskt stöd .............. ((+ 19379854156))
hemsida ....................... http: //www.harveyexpressdocuments.com

Avengers Endgame

Avengers Endgame

Avengers Endgame

Avengers Endgame 2019

Avengers Endgame 2019

Avengers Endgame 2019

Avengers Endgame 2019

Avengers Endgame Movie

Avengers Endgame Movie

Avengers Endgame Movie

Avengers Endgame full Movie

Avengers Endgame full Movie

watch Avengers Endgame

Avengers Endgame watch

Avengers Endgame watch online

Avengers Endgame download

Avengers Endgame full Movie

Avengers Endgame full movie download

Avengers Endgame download free

Avengers Endgame movie free download

Avengers Endgame

Avengers Endgame 2019

Avengers Endgame movie

Avengers Endgame full movie

Avengers Endgame movie online

Avengers Endgame movie stream

Avengers Endgame full Movie

Avengers Endgame movie online stream

Avengers Endgame movie online free

watch Avengers Endgame movie free

watch Avengers Endgame online

Avengers Endgame 2019 Online

Avengers Endgame Full Movie Online

Avengers Endgame 2019 Full Movie Online

Avengers Endgame Full HD Movie Online

Avengers Endgame Movie Online Free

Avengers Endgame Full 2019 Movie Online Free

Avengers Endgame Full HD Movie Online Free

Avengers Endgame Full Movie

Avengers Endgame Movie

Avengers Endgame Putlocker

Avengers Endgame full Movie

Avengers Endgame 2019 For Free

Avengers Endgame 2019 Full HD For Free

Avengers Endgame Full HD Movie For Free

Watch Avengers Endgame 2019

Watch Avengers Endgame 2019 Online

Watch Avengers Endgame 2019 Full Movie Online

Watch Avengers Endgame Full HD Movie Online

Watch Avengers Endgame Movie Online Free

Watch Avengers Endgame 2019 Movie Online Free

Watch Avengers Endgame Full Movie Online Free

Watch Avengers Endgame Full HD Movie Online Free

Watch Avengers Endgame 2019 Full Movie Online

Watch Avengers Endgame Full HD Movie

Avengers Endgame full Movie

Watch Avengers Endgame Movie

Watch Avengers Endgame Putlocker

Download Avengers Endgame 2019

Download Avengers Endgame HD Movie

Download Avengers Endgame Full HD Movie

Download Avengers Endgame 2019 Full HD Movie

Download Avengers Endgame Free

Download Avengers Endgame Movie Free

Download Avengers Endgame Full Movie Free

Download Avengers Endgame 2019 Full Movie Free

Avengers Endgame Full Movie Free Download

Avengers Endgame Full Movie Download Free

Avengers Endgame Movie Online Stream

Avengers Endgame Torrents Download

Avengers Endgame full movie

Avengers Endgame full movie online

Avengers Endgame full movie download

Avengers Endgame full movie free

Avengers Endgame full moive hd

Avengers Endgame full movie download free

Avengers Endgame 2019 trailer

new marvel films 2019

marvel films coming soon

Avengers Endgame trailer

Avengers Endgame 2018 cast

marvel Avengers Endgame film

screen rant Avengers Endgame

Avengers Endgame movie trailers

Avengers Endgame full movie hd

free movie Avengers Endgame

Avengers Endgame online free

Avengers Endgame movie

Avengers Endgame watch online

Avengers Endgame 123movies

Avengers Endgame imdb

Avengers Endgame 2019

Avengers Endgame

watch Avengers Endgame

Avengers Endgame movie stream

Avengers Endgame streaming

imdb Avengers Endgame

Avengers Endgame full movie

Avengers Endgame full movie download

Avengers Endgame online free

Avengers Endgame watch online

watch Avengers Endgame

Avengers Endgame download

free movie Avengers Endgame

Avengers Endgame reviews

Avengers Endgame story

Avengers Endgame movie

movie Avengers Endgame

Avengers Endgame film

RSS

© 2019   Created by Tungutta.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår